dum tek tek-turuk 0:02:56

dum tek tek-turuk

时 间: 2016-02-19
Raka Raka Dum 0:04:11 原创

Raka Raka Dum

时 间: 2015-08-20
上传者: 我是拜尔娜
歌 手: 拜尔娜
歌 曲: Raka Raka Dum
群舞 《 RaKa  RaKa  Dum》 0:03:40

群舞 《 RaKa RaKa Dum

时 间: 2017-01-30
Hadise - Dum Tek Tek 0:03:09

Hadise - Dum Tek Tek

时 间: 2015-06-06
维吾尔族姑娘们跳的Dum Tek Tek -太牛逼 0:02:35

维吾尔族姑娘们跳的Dum Tek Tek -太牛逼

时 间: 2016-03-31
简 介: 电影,MV,各语种影视。。。
tak tak dum分解动作1 0:03:03

tak tak dum分解动作1

时 间: 2019-07-14
来 源: 优酷
Dum Tek Tek 0:03:01

Dum Tek Tek

时 间: 2013-01-03
歌 手: Hadise
歌 曲: Dum Tek Tek
Dum Tek Tek 现场版-Hadise 0:03:03

Dum Tek Tek 现场版-Hadise

时 间: 2012-03-19
来 源: 搜狐
12.景颇歌 =Ya dum nu 0:04:40

12.景颇歌 =Ya dum nu

时 间: 2016-03-25