Đối Với Anh Em Không Con Cảm Giac 0:05:39

Đối Với Anh Em Không Con Cảm Giac

时 间: 2015-07-25
歌 手: 华语群星
歌 曲: Đối Với Anh Em Không Con Cảm Giac
Quen Anh Em Không Lam Được 0:07:07

Quen Anh Em Không Lam Được

时 间: 2015-07-10
歌 曲: Quen Anh Em Không Lam Được
Gia Chưa Từng Yeu Nhau 0:05:37

Gia Chưa Từng Yeu Nhau

时 间: 2015-07-25
歌 手: 华语群星
歌 曲: Gia Chưa Từng Yeu Nhau
Yeu Một Người Không Yeu 0:06:10

Yeu Một Người Không Yeu

时 间: 2015-07-25
歌 手: 华语群星
歌 曲: Yeu Một Người Không Yeu
Hạnh Phúc Không Chọn Em《Song Thư》 0:06:14

Hạnh Phúc Không Chọn Em《Song Thư》

时 间: 2017-07-25
歌 曲: Song Thư
Khi Người Yeu Lừa Dối 0:04:23

Khi Người Yeu Lừa Dối

时 间: 2015-07-25
歌 手: 华语群星
歌 曲: Khi Người Yeu Lừa Dối
Người Yeu Cũ 0:04:59

Người Yeu Cũ

时 间: 2015-07-08
歌 手: Khalil
歌 曲: Người Yeu Cũ
Hat Cho Người Tinh Nhớ 0:05:40

Hat Cho Người Tinh Nhớ

时 间: 2015-07-25
歌 手: 华语群星
歌 曲: Hat Cho Người Tinh Nhớ
Anh Muốn Chia Tay Phải Không 0:06:37

Anh Muốn Chia Tay Phải Không

时 间: 2015-07-25
歌 手: 华语群星
歌 曲: Anh Muốn Chia Tay Phải Không
张翰拍吻戏害羞NG,张钧甯还暖心指点 0:00:35

张翰拍吻戏害羞NG,张钧甯还暖心指点

时 间: 2019-03-05
上传者: 那一抹秋日阳光
简 介: 张翰拍吻戏害羞NG,张钧甯:没事,满满来
魔鬼双瞳

魔鬼双瞳 (1990) 电影

别 名: Two Evil Eyes 双凶眼 魔鬼双瞳
简 介: 影片分为两个故事,全部根据爱伦•坡的小说改编。 杰西卡(Adrienne Barbeau 饰)的丈夫厄尼斯特(Bingo O'Malley 饰)病入膏肓,精神病医生罗伯特(Ramy Zada 饰)与杰西卡有染。两人合伙撺掇厄尼斯特将数百万遗产留给妻子。这对男女最终如愿以偿,但愤怒的厄尼斯特再度复活,势要复仇…… 摄影师罗德(Harvey Keitel 饰)的女友安娜贝尔(Madeleine Potter 饰)带回一只流浪的黑猫。黑猫的叫声让本就烦躁不已的罗德难以忍受。他一气之下杀死黑猫,却不曾想从此走入黑暗恐怖的噩梦之中……详细
腾讯视频
Giấc Mơ Không Phải Anh & Anh Sai Rồi 0:12:29

Giấc Mơ Không Phải Anh & Anh Sai Rồi

时 间: 2015-06-26
歌 曲: Giấc Mơ Không Phải Anh & Anh Sai Rồi
Con Lấy Chồng Xa 0:05:38

Con Lấy Chồng Xa

时 间: 2015-07-25
歌 手: 华语群星
歌 曲: Con Lấy Chồng Xa