j
分享
  • QQ
  • QQ空间
  • 微博
  • {!tipsHtml ? '链接': '复制成功'}
  • {!tipsCommon ? '嵌入代码': '复制成功'}
手机扫码进行分享
下载
甲方乙方
甲方乙方
去下载
下载需先安装客户端
{clientText}
客户端特权: 3倍流畅播放 1080P蓝光 极速下载
{hasClickFollow && isFollow ? '已收藏,可前往个人中心-收藏列表查看' : ''}

国庆档院线不可乐,经典贺岁片《甲方乙方》或许会给你点弥补!

{likeText}
+1
{pText}
{dislikeText}

为你推荐

甲方乙方的影评

下载腾讯视频客户端