j
分享
  • QQ
  • QQ空间
  • 微博
  • {!tipsHtml ? '链接': '复制成功'}
  • {!tipsCommon ? '嵌入代码': '复制成功'}
手机扫码进行分享
下载
封神英雄
封神英雄
1-72集
去下载
下载需先安装客户端
{clientText}
客户端特权: 3倍流畅播放 1080P蓝光 极速下载
{hasClickFollow && isFollow ? '已收藏,可前往个人中心-收藏列表查看' : '会员看全集'}
《封神英雄》的精彩周边(100)

姬发被激擅闯九曲黄河阵 将士死伤惨重

{likeText}
+1
{pText}
{dislikeText}

《封神英雄》主演

为你推荐

封神英雄的影评