ลิซ่าบอกว่า โรเซ่ตัวอุ่นจัง ! พร้อมเสริฟ์สเต็กแซลมอนของโปรด Lisa จาก Sassy Chef Rose.
2020年7月19日发布
ลิซ่าบอกว่า โรเซ่ตัวอุ่นจัง ! พร้อมเสริฟ์สเต็กแซลมอนของโปรด Lisa จาก Sassy Chef Rose.
05:42
ลิซ่าบอกว่า โรเซ่ตัวอุ่นจัง ! พร้อมเสริฟ์สเต็กแซลมอนของโปรด Lisa จาก Sassy Chef Rose.